• Motto

    „DAJCIE MI ARMIE MODLĄCYCH SIĘ NA RÓŻAŃCU A PODBIJE ŚWIAT” - BŁOGOSŁAWIONY PAPIEŻ PIUS IX